Bán hàng doanh nghiệp

 

 

Bước 1:

Điền form đăng ký &
ký hợp đồng

Bước 2:

Tham gia khoá học 
cùng Tiking

Bước 3:

Đăng bán 
sản phẩm