Phương thức vận chuyển

- Đối với hàng hóa ký gửi: Hàng hóa của nhà bán hàng được vận chuyển tới kho của Tiking ký gửi. Khi khách hàng đặt hàng trên website tiking.vn, bộ phận giao nhận tiking.vn chịu trách nhiệm lấy hàng của đối tác ký gửi tại kho hàng để giao khách hàng. Khi sản phẩm trong kho ký gửi hết, Tiking sẽ báo để Nhà bán hàng bổ sung nguồn hàng. Hàng hóa được giao cho người mua theo chính sách giao hàng mà Tiking.vn 

Đối với hàng hóa không ký gửi tại kho Tiking: sau khi khách hàng đặt hàng, Tiking sẽ chuyển các đơn hàng tới Nhà bán hàng. Nhà bán hàng kiểm tra đơn hàng nhận được và thực hiện việc Thông tin giao nhận mỗi loại hàng hóa sẽ được nêu rõ trong quy giao nhận hàng hóa sau đó. 

- Tiking.vn giao hàng miễn phí đối với đơn hàng có giá trị từ 300.000 đồng trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giao hàng trong thành phố Hồ Chí Minh

Đơn hàng dưới 300.000 đồng: Từ 50.000 đồng

Đơn hàng từ trên 300.000 đồng: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

- Giao hàng các tỉnh thành khác thành phố Hồ Chí Minh

Đơn hàng dưới 300.000 đồng:Thỏa thuận cùng khách hàng

Đơn hàng trên 500.000 đồng:Thỏa thuận cùng khách hàng