Quy chế hoạt động Sàn GDTMĐT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKING.VN

Tiking.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến (được gọi tắt là
“Sàn thương mại điện tử tiking.vn”) cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực
tuyến.
Tiking.vn được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy,
tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về
nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và/hoặc mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến.
Sứ mệnh Tiking.vn hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường
Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua và các sản phẩm
được bán trên sàn thương mại điện tử tiking.vn là hàng sản xuất chính hãng.
I. ĐỊNH NGHĨA
“Tiking.vn” hoặc “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Tiking.vn” là sàn giao dịch thương mại
điện tử và cũng là website khuyến mại trực tuyến có tên website và địa chỉ miền là tiking.vn.
“Nhà Bán Hàng” hoặc “Người bán” là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương
mại hợp pháp được Tiking đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Tiking.vn và các bên liên
quan cung cấp. Thông qua Tiking.vn các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Seller” tạo gian hàng trưng bày,
giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách
hàng.
“Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn
thương mại điện tử Tiking.vn.

“COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
“Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT Tiki.vn.
“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Tiking.vn.
II. NGUYÊN TẮC CHUNG
- Sàn thương mại điện tử tiking.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại
điện tử và website khuyến mại trực tuyến. Thành viên trên sàn thương mại điện tử tiking.vn là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên tiking.vn.

- Nhà Bán Hàng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp
được Tiking đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử
tiking.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu
khuyến mại trên Sàn TMĐT Tiking.vn. Thông tin các Nhà Bán Hàng trên Tiking.vn phải minh bạch,
đầy đủ và chính xác.

-  Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại
điện tử tiking.vn trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp
pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định
của pháp luật.

- Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Tiking.vn phải được thực hiện công
khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Tiking.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ
các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy
định của pháp luật.

-  Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Tiking.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý
của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy
định khác của sàn thương mại điện tử tiking.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên
quan.

- Quy chế này và các giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử tiking.vn phải luôn
tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.